Veenmine, argumenteerimine ja kuulajate mõjutamine

Veenmise eesmärgiks on panna kuulajaid tegema seda, mida sina tahad, et nad teeksid. Aga kuivõrd veenmine on nii ehk naa inimeste mõjutamine, siis võib igast avalikust esinemisest veenmiskõne komponente leida.

Hea veenmiskõne puhul on esineja argumeteerimisoskus väga oluline. Sul võivad ju isegi maailma parimad argumendid olemas olla, aga kui sa neid mõjuvalt esitada ei oska, siis ei pruugi neist ka eriti kasu olla. Seetõttu räägingi täna lühidalt argumenteerimisest ja mõjutamisest.

Tee endale selgeks, millal kasutad ühepoolseid ja millal kahepoolseid argumente.

Enamasti kasutatakse ühepoolseid argumente juhul, kui kuulajad sinu suhtes pooldavalt meelestatud või teema suhtes võhikud on. Samuti siis, kui sinu seisukoht peab olema üheselt mõistetav. Kahepoolseid argumente kasutad siis, kui kuulajad räägitavat asja tunnevad ja kui nad sinuga kohe nõustuda ei pruugi. Sellisel juhul kasuta “võileiva meetodit”, st kõigepealt poolt- ja siis vastuargumendid ning lõpetuseks veelkord pooltargumendid.

Kui usaldusväärne sa kuulajate jaoks oled?

Pea meeles, et see, kuidas sinu sõnumit vastu võetakse, sõltub rohkem sinu usaldusväärsusest kui argumentide esitamise järjekorrast. Kui sinu usaldusväärsus on madal või kõne esitamise viis närviline/ebakindel, siis ei pruugi kuulajad sind uskuda ka siis, kui sa maailma parimaid argumente kasutad.

Enneta vastuargumente

Kui sa vähegi teemat tunned või rohkem kui kord kellegagi sel teemal väidelnud oled, siis oled juba kuulnud paljusid vastuargumente. Too need oma kõnesse sisse, käsitle neid ja lükka nad ümber. Nii võtad juba eos kuulajatelt relvad käest.

Argumenteerimisel kasuta erinevaid võtteid. Kuivõrd inimesed võtavad infot vastu erinevalt, siis esinedes kasuta kõiki kuulajate meeli. Ära arva, et sa ainult oma sõnadega kuhugi jõuad- too erinevaid näiteid, kasuta näitlikustamisvahendeid, räägi lugusid jms.

Kasuta oma argumentide kinnitamiseks head tõestusmaterjali

Selleks sobib kenasti nt statistika, kinnitatud katsetulemused, tsitaadid, kehtivad normid või seadused, viited ekspertide arvamusele jms.

Ära tapa kuulajaid liigsete argumentidega

Pea meeles, et 2-3 head ja tugevat argumenti avaldab kuulajatele alati oluliselt rohkem mõju kui kilomeeter üldist juttu. Juba Elias Canetti on öelnud “Kasuta pehmeid sõnu ja kõvu argumente”. Sellest, mis sinuga juhtuda võib, kui liialt lobisema kukud, võid lugeda loost “Rahulolev esineja: “Ma rääkisin nad surnuks!

Too välja kasu, mida sinu versioon toob

Näitlikusta oma argumente ja too välja kasu, mida sinu pakutud võimalusest saada on. Ära jää umbmääraseks öeldes “Minu pakutud lahendusega teenid sa kasumit” vaid ütle konkreetselt kuipalju. Lase kuulaja kujutlusvõimel rännata mainides ka, mida selle saadava kasuga peale saab hakata.

Paraku käib enamiku inimeste puhul argumenteerimine umbes nii nagu all olevas legendaarses videos “Mis sul viga on?”

Vaata ka neid postitusi

Slängi kasutamine

Slängi kasutamise mahlakad õppetunnid

2004. aasta alguses üritas pudelivett tootev ettevõte Dasani  (üks Coca Cola tütarfirma) Suurbritannia turule siseneda. Nad olid väga hoolikalt valinud välja kaks sloganit, mis kõlasid “Bottled spunk” ja “Can`t live without spunk”. Tavalises inglise keeles…
Loe edasi »
suhtlustõkked

Suhtlemistõkked ehk miks kuulajad sind ei kuula

Tõenäoliselt on igaüks meist olnud kuulajana olukorras, kus jääb mulje nagu oleks samas ruumis parasjagu kaks paralleelset maailma – kuulajate oma ja see, kus asub esineja. Kõik, mida esineja teeb ja räägib, jookseb mingil põhjusel…
Loe edasi »