“Me elame kaksikmoraaliga. Ühte jutlustame, kuid praktikas ei kasuta. Teist kasutame, kuid jutlustame harva.”

Berntrand Russell

Kõnede liigid

Pidulike ehk olmekõnede puhul on eesmärgiks meeleolu loomine, koosviibijate ühendamine, inimeste emotsionaalne mõjutamine ja nn. “Tere tulemast!” tunde tekitamine.

Pidulike kõnede alla kuuluvad

 • tervitus- ja õnnitluskõned
 • sünnipäeva-, tänu- ja mälestuskõned
 • mitmesugused tähtpäevakõned

Veenmiskõne eesmärgiks on:

 • muuta suhtumist või käitumist. Ehk teisiti öeldes: panna kuulaja tegema seda, mida sina tahaksid, et ta teeks. Nt. “Hääletage minu poolt” või “Ostke minu toodet”
 • huvi äratamine ja kuulajaga samastumine
 • vajaduse tekitamine, sest et rahulolev inimene ju muutusi ei vaja. Rahulolematuse esiletoomine situatsiooni või probleemi kirjeldamisel
 • lahenduse pakkumine või kasulikkuse selgitamine, edulugude esitamine vms
 • kuulajate kaasamine ja tegutsema innustamine

Informeeriv kõne

On erapooletu, ei propageeri kellegi huve ja tema eesmärgiks on info edastamine. Esitatakse nii poolt kui ka vastuargumente. Kõneleja enda seisukoht jääb tahaplaanile. Oluline on:

 • süsteemsus ja kontsentreeritus
 • näitlikustamine
 • uue teabe rakendusvõimaluste tutvustamine
 • kordamine
 • osalemine